tang1-1 copy

Spa Trần Đăng Ninh

Date 2016
Location Trần Đăng Ninh – Hà Nội, Việt Nam

Chủ Đầu Tư: Ms Nhung
Diện Tích Thiết Kế: 298m2
Phong Cách Thiết Kế: Tân cổ điển  

tang1-4 copy

tang1-5 copy

tang1-3 copy

1_View07 copy

1_View06 copy

tang1-2 copy

1_View08 copy

tang1-7 copy

tang1-6 copy

1_View04 copy

1_View05 copy

1_View03 copy

1_View01 copy

tang1-8 copy

3 copy

2 copy

1 copy

4 copy

SPA TRAN DANG NINH mbt1

SPA TRAN DANG NINH mbt2

SPA TRAN DANG NINH mbt3