khach bep (10)

KĐT Park Hill – Tòa Park 7

Date 2017
Location Park Hill, TimesCity, Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam

Chủ Đầu Tư: Mrs Hoa
Diện Tích Thiết Kế: 115m2
Phong Cách Thiết Kế: Hiện Đại  

3 (1)

khach bep (1)

khach bep (2)

khach bep (3)

khach bep (4)

khach bep (5)

khach bep (6)

khach bep (7)

khach bep (8)

khach bep (9)

master (1)

master (2)

master (3)

master (4)

master (5)

master (6)

P.ngu khach (1)

P.ngu khach (2)

P.ngu khach (3)

sua ngu ba 1

sua ngu ba 2

sua ngu ba 3

sua ngu ba 4