Cam1

Biệt Thự Móng Cái

Date 2017
Location Móng Cái, Quảng Ninh, Việt Nam

Chủ Đầu Tư: Mr Hùng Mão
Diện Tích Thiết Kế: 283m2
Phong Cách Thiết Kế: Tân Cổ Điển  

Cam2

Cam3

Cam4

Cam5

master p.an 2 (1)

master p.an 2 (2)

master p.an 2 (3)

master p.an 2 (4)

master p.an 2 (5)

P. bếp

P. khách 1

P. khách 2

P. ngủ khách 2

P. ngủ khách 3

P. ngủ khách1

phong ngu con p.an 2 (1)

phong ngu con p.an 2 (2)

phong ngu con p.an 2 (3)

phong ngu con p.an 2 (4)

phong ngu con p.an 2 (5)

playingroom (1)

playingroom (2)

playingroom (3)

playingroom (4)

VS1

VS1-1