Cam1

Chung Cư 17T8 Hoàng Đạo Thúy

Date 2016
Location Chung Cư 17T8 Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội, Việt Nam

Chủ Đầu Tư: Mrs.Mai
Diện Tích Thiết Kế: 121m2
Phong Cách Thiết Kế: Hiện đại

Cam2

Cam3

Cam4

Cam5

p.ngu master 1

p.ngu master 2

p.ngu master 3

p.ngu master 4

p.ngu con (1)

p.ngu con (4)

p.ngu con

bep (1)

bep (2)

bep (3)

1

2

3

gian thờ (1)

gian thờ (2)

wc (5) copy

wc (1) copy

wc (2) copy

wc (3) copy

wc (4) copy