01

Diamond Flower Tower

Date 2015
Location Tòa nhà Diamond Flower Tower, Việt Nam

Chủ Đầu Tư:
Diện Tích Thiết Kế: 120 m2
Phong Cách Thiết Kế: Hiện Đại – Sang Trọng

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16