Cam12

KĐT Park Hill – Tòa Park 8

Date 2017
Location Park Hill, TimesCity, Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam

Chủ Đầu Tư: Mr Quân
Diện Tích Thiết Kế: 85m2
Phong Cách Thiết Kế: Hiện Đại  

Cam1

Cam2

Cam3

Cam4

Cam5

Cam6

Cam8

Cam9

Cam10

1 (2)

1_View01

1_View03

1

2

3

4

5

6

7

11

Phongthaydo1

Phongthaydo2

Phongthaydo3