anh6

Nội Thất Nhà Phố – Hàng Cháo

Date 2017
Location Park Hill, TimesCity, Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam

Chủ Đầu Tư: Mrs Thủy
Diện Tích Thiết Kế: 180m2/4 tầng
Phong Cách Thiết Kế: Hiện Đại 

anh5

anh4

anh3

anh2

anh1

T2

1end copy

2end copy

3end copy

4end copy

T3

3 copy

4 copy

1 copy

2 copy

E:\V\hangchao\FULL CHOT Model (1)

1end copy

2end copy

3end copy

4end copy

5end copy

6end copy

7end copy

8end copy

T5