2

Pinochio Spa – Nha Trang

Date 2016
Location Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Chủ Đầu Tư:
Diện Tích Thiết Kế: 486m2
Phong Cách Thiết Kế: Tân cổ điển

1

4

5

6

7

8

9

10

body (1)

body (2)

body (3)

body (4)

bodytang2-1

bodytang2-2

Cam1

Cam2

Cam3

Cam4

da muoi 1

da muoi 2

da muoi 3

P BAC SI

tang 2 (1)

tang 2 (2)

tang 2 (3)

tang 2 (4)

tang 2 (5)

tang 2 (6)

tang 2 (7)

vip 2

vip 3

VIP1

x1

x2