R4 Royal City
Công trình bao gồm 1 phòng khách bếp, 1 phòng ngủ master và 1 phòng ngủ con
Designed by Lines Design