4

Spa Bắc Giang

Date 2016
Location Bắc Giang, Việt Nam

Chủ Đầu Tư:
Diện Tích Thiết Kế: 430m2
Phong Cách Thiết Kế: Tân cổ điển

Our Solutions

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

9

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1_View11

1_View12

1_View13

tang1

tang2