2

Spa Hami-Beauty Vinh – Nghệ An

Date 2016
Location Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Chủ Đầu Tư:
Diện Tích Thiết Kế: 662m2
Phong Cách Thiết Kế: Tân cổ điển

Our Solutions

4

1

3

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35