1_View01

KĐT Park Hill – Tòa Park 2

Date 2017
Location Park Hill, TimesCity, Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam

Chủ Đầu Tư: Mr Lực
Diện Tích Thiết Kế: 105m2
Phong Cách Thiết Kế: Hiện Đại 

1_View03

1_View04

1_View05

1_View06

1_View07

2

4

5

6

p.ngu (1)

p.ngu (2)

p.ngu (3)

ngu khach 01

ngu khach 02

ngu khach 03

ngu khach sua 1

phong ngu view1

phong ngu view2

phong ngu view3

12