Cam1

KĐT Park Hill – Tòa Park 9

Date 2017
Location Park Hill, TimesCity, Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam

Chủ Đầu Tư: Mrs Phương
Diện Tích Thiết Kế: 75m2
Phong Cách Thiết Kế: Tân Cổ Điển 

Cam2

Cam3

Cam4

Cam5

Cam6

phong khach (7)

phong khach (8)

PhongnguMaster (1)

PhongnguMaster (2)

PhongnguMaster (3)

PhongnguMaster (4)

PhongnguMaster (5)

PhongnguMaster (6)

Phongngucon (1)

Phongngucon (2)

Phongngucon (3)

Phongngucon (4)

Model