12
Th8

Idea & Concept

Ngay sau khi ký hợp đồng, khách hàng tạm ứng 70% giá trị hợp đồng để chúng tôi làm phương án thiết kế sơ bộ. Hồ sơ gồm:
– Khảo sát hiện trạng công trình (đo đạc, chụp ảnh hiện trạng).
– Phân tích + thiết kế mặt bằng bố trí nội thất các phòng (có thuyết minh).
– Cơ cấu tổ chức không gian và các bản vẽ khác (nếu cần) để làm rõ ý đồ thiết kế.
– Tư vấn vật liệu trang trí nội thất để thi công (sơ bộ).
Hai bên thống nhất THIẾT KẾ SƠ BỘ, ký nhận phương án duyệt. Chúng tôi tiếp tục triển khai THIẾT KẾ PHÁT TRIỂN CHI TIẾT Ý TƯỞNG cho khách hàng.