12
Th8

Meet & Agree

– LinesDesign sẽ gặp gỡ Gia chủ để thống nhất yêu cầu thiết kế, phong cách thiết kế, công năng của từng không gian cụ thể, tổng diện tích thiết kế dự kiến, tiến độ thời gian thiết kế.
– Sau khi hai bên thống nhất xong tất cả các nội dung trên, Chúng tôi sẽ gửi qúy khách hàng HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NỘI THẤT để qúy khách hàng tham khảo và quyết định.
– Hai bên tiến hành ký hợp đồng thiết kế nội thất. LinesDesign bắt đầu triển khai các nội dung công việc thiết kế.